Elektrikerarbejdsmand søges til spændende kabeltrækningsprojekt på Lolland

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger for kunde 10 arbejdsfolk til kabeltræk og fremføringsveje på Batteristation beliggende på Lolland tæt på Rødbyhavn.

Projektets opstart mandag uge 26 - den 24. juni 2024 - Varighed er 3-4 måneder. Der kommer flere lignende projekter på Sjælland, som du kan komme med på efterfølgende.

Arbejdsopgaver

Med erfaring i kabeltræk og fremføringsveje vil din primære opgaver inkludere at assistere med trækning af kabler samt sikre fremføringsvejene er klargjort til installationen af kabler.

Da projektet vil være længerevarende, så vi søger ansvarsfulde og pålidelige arbejdsfolk der kan arbejde selvstændigt og effektivt. Det er vigtigt at have et godt kendskab til sikkerhedsprocedurer og regler på arbejdspladsen for at sikre en sikker arbejdszone. Derfor vil det være en fordel, hvis du er certificeret i varmt arbejde, brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj, men ikke et krav.

Vi forestiller os at du

har erfaring med kabeltræk
er mødestabil og omgængelig
har certifikatet varmt arbejde, ved gnistproducerende værktøj, er en fordel, men ikke et krav.
har kørekort og bil
taler og forstår engelsk

Vi tilbyder

Mulighed for at arbejde 4 dages uge med fri om fredagen, ellers er mødetiden fra kl. 06-14:30 og fredag til kl. 11:00

Løn kr. 193,00 pr. time. Vi tilbyder dig kurset Varmt arbejde kursus.

Hvis du har erfaring og interesse i at arbejde med kabeltræk og hvis du er interesseret i længerevarende projekter med start på Lolland Falster, så opfordrer vi dig til at ansøge om stillingen som elektrikerarbejdsmand ved at sende os din ansøgning og CV. Vi holder samtaler løbende og besætter stillingen når den rette kandidat er fundet. Hvis du har spørgsmål til stillingen udover det som allerede er nævnt, er du velkommen at kontakte Susan på susan@personale-huset.dk

Ansøg her

In English below

We are looking for 10 construction workers for a long-term project at Lolland Falster

For a customer, we are looking for 10 construction workers for cable pulling at a Battery Station located on Lolland close to Rødbyhavn.

The project starts Monday week 26 - 24 June 2024 - Duration is 3-4 months. There will be several similar projects on Zealand, which you can get involved in after this project.

Work assignments

With experience in cable routing and pulling, your primary tasks will include assisting with the pulling of cables as well as ensuring the feed paths are prepared for the installation of cables.

As the project will be long-term, we are looking for responsible and reliable construction workers, who can work independently and efficiently.

It is important to have a good knowledge of safety procedures and rules in the workplace to ensure a safe work zone. Therefore, it would be an advantage if you are certified in hot works, fire prevention with spark-producing tools, but not a requirement.

We imagine that you

have experience with cable routing and pulling
are stable and sociable
have the hot work certificate, with spark-producing tools, is an advantage, but not a requirement.
have a driving license and a car
speak and understand English

We offer

Possibility to work 4 days a week with Friday off, otherwise the meeting time is from 06-14:30 and Friday until 11:00

Salary DKK 193.00 per hour. We offer you a Hot works course.

If you have experience and interest in working with cable pulling, and if you are interested in long-term projects starting at Lolland Falster, then we encourage you to apply for the position as an electrical assistant by sending us your application and CV. We hold interviews on an ongoing basis and fill the position when the right candidate has been found. If you have any questions about the position in addition to what has already been mentioned, you are welcome to contact Susan at susan@personale-huset.dk

Apply here

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lolland Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Personale-huset ApS, Klinteparksvej, 2690 Karlslunde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6062523

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet