Nyheder fra Rødby

0 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rødby og omegn

Job tilbydes:
Afdelingsleder til Kofoedsmindes aktivitets- og beskæftigelsestilbud, Rødbyhavn
Vil du være med til at udvikle Kofoedsmindes aktivitets- og beskæftigelsestilbud? - Så er det måske dig vi søger. Kofoedsminde er en landsdækkende sikret døgninstitution for voksne udviklingshæmmede, som er domsanbragt. Kofoedsminde har 14 sikrede afdelinger, 1 åben afdeling samt et aktivitets – og beskæftigelsestilbud beliggende i Rødbyhavn. Derudover har Kofoedsminde 2 sikrede afdelinger samt et aktivitets- og beskæftigelsestilbud beliggende i Rødvig Stevns. Kofoedsminde søger en afdelingsleder til at planlægge og facilitere Kometen som nyt aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt efterfølgende at stå i spidsen for de daglige aktiviteter og personaleledelse. Kometen er en fornyelse af Kofoedsmindes tilbud for aktivitet og beskæftigelse. Fokus er ikke på at skabe en ny institution inde i den store institution, men på at skabe de bedst mulige tilbud gennem samarbejder på kryds og tværs af Kofoedsminde og med aktører uden for. Som leder står du i spidsen for at udvikle den nye organisering og disse tilbud, som er en integreret del af Kofoedsmindes socialpædagogiske indsats. Du skal også kunne håndtere overgangen fra den gamle organisering til den nye, uden at det går ud over kvaliteten og omfanget af tilbud til beboerne. Kometens afsæt er den enkelte beboers behov og muligheder. Kometen skal tilbyde vel planlagte job eller aktiviteter, hvor beboeren kan møde op med en klar forventning til, hvad der skal foregå. Samtidig skal Kometen hele tiden kunne tilpasse sin aktivitet til behov og muligheder. En så fleksibel og alligevel struktureret og tydelig arbejdsform stiller store krav til ledelse og medarbejdere. Den leder vi søger har konkret erfaring med at udvikle og drive aktiviteter rettet til voksne med psykiske eller udviklingsmæssige udfordringer. Kometens opgave hviler på Kofoedsmindes pædagogiske platform og værdigrundlag, Fælles Praksis, som også er dit pædagogisk faglige fundament for at udvikle Kometen. Du kan både udvikle, organisere og selv deltage. Du holder af, selv at være med på gulvet. Du har solid erfaring med at møde beboerne og at skabe en god kommunikation. Du kan bruge din og medarbejdernes dialog med beboerne til at udvikle Kometens tilbud. Du har erfaring fra ledelse i en organisation, der er båret af samarbejder på tværs af afdelinger. Du kan udvikle og facilitere samarbejder, og du forstår at udvikle dine medarbejdere, således at deres forskellige kompetencer understøtter Kofoedsmindes værdier og pædagogiske praksis. Da Kometen er starten på en ny tid, vil det være en fordel, at du som leder har erfaring fra lignende større forandringer i en organisation. Den første periode vil du som ny afdelingsleder arbejde administrativt sammen med en koordinator om at få planlagt og organiseret opstarten og driften af Kometen. Læs mere: om Kofoedsminde i funktionsbeskrivelse i referenceramme for ledelse Generelt om stillingen Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge og løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Der afholdes samtaler mandag den 10.01.2022. Har du lyst til at være med i dette spændende arbejde, så send en motiveret ansøgning via nedenstående link hvor du beskriver hvordan du forestiller dig, du kan bruge din viden og erfaring i et arbejde som afdelingsleder på Kofoedsminde.Om Kofoedsminde Kofoedsminde har eksisteret siden 1983 og er den eneste sikrede landsdækkende specialinstitution for voksne domsanbragte psykisk udviklingshæmmede i Danmark. Gennem årene har organisationen opbygget en betydelig og unik faglig ekspertise, som dagligt udfordres og udvikles. Her er fokus på at udvikle løsninger for den enkelte beboers behov. Kofoedsminde løser opgaver på sikrede og åbne afdelinger samt i sikrede og åbne særforanstaltninger.
Region Sjælland
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Socialpædagogisk botilbud Bo og Naboskab Sydlolland - søger pædagogisk personale til faste stillinger
Når du forlader motorvejen ved Rødbyhavn, har du under 1 minut til Bo og Naboskab Sydlolland - et tilbud til voksne udviklingshæmmede med betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Vi er en institution der befinder sig i en spændende udvikling på mange områder og søger derfor nye medarbejdere, der kan indgå i og bidrage til en opgaveløsning af høj faglig kvalitet. Vi forestiller os at du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent, ergoterapeut eller sygeplejerske. Det pædagogiske miljø i Bo og Naboskab Sydlolland bygger på anerkendelse, tryghed, omsorg, værdighed, støtte og vejledning samt stort fokus på medbestemmelse, inddragelse i eget liv og gensidig respekt. Vi prioriterer, at udføre mange aktiviteter både inde som ude, så hverdagen bliver varieret og tilpasset den enkelte borger. I efteråret 2021 igangsatte vi uddannelse for alt pædagogisk personale, hvor formålet er at etablere en fælles faglig forståelse for målgruppen, der tager udgangspunkt i neuropsykologi og neuropædagogik. Ved ansættelse hos os, er det et tilbud, men også et krav at deltage i uddannelsen. Vi har en forventning om, at du kan reflektere over egen praksis og skriftligt dokumentere den pædagogiske indsats og ligeledes udarbejde pædagogiske planer med tilhørende mål og delmål. Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet med mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Vi forventer, du også er indstillet på, at udføre støtte og vejledning til borgeren ift. personlig pleje. Det er vigtigt for os, at du finder det naturligt at være en del af en personalegruppe, indgå i tværfagligt samarbejde og samtidig formår at arbejde selvstændigt. Kerneopgaven for dig og dine kollegaer er bl.a.: at møde borgeren på et individuelt niveau både fysisk, psykisk og socialt at sørge for at borgeren føler sig glad og godt hjemme i sin bolig og omgivelser at borgeren udvikler og fastholder sine færdigheder at arbejde målrettet med at skabe et så indholdsrigt liv som muligt for den enkelte borger at din pædagogiske indsats bl.a. tager udgangspunkt i gældende sundheds- og socialfaglige retningslinjer Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder en hverdag med rig mulighed for medindflydelse. Her er ledelsen synlig og tilstedeværende i hverdagen, hvilket er med til at sikre det gode arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor, både blandt borgerne og personalet. Arbejdstiderne er skiftende i tidsrummet 7:00 – 23:00 samt tjeneste hver anden weekend. Samtaler vil blive afholdt onsdag d. 15 december og ansættelse ønskes pr. 1. februar eller efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.Om Region Sjælland Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
Region Sjælland
Indrykket 26. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk